Onderzoek Opel: Driekwart Nederlanders met oude auto bereid deze te laten slopen bij een financiële vergoeding | Media OPEL Pays-Bas

Onderzoek Opel: Driekwart Nederlanders met oude auto bereid deze te laten slopen bij een financiële vergoeding

download-pdf
download-image
download-all


Verjonging van het wagenpark draagt bij aan schonere Nederlandse wegen

Amsterdam, 12 maart - Het Nederlandse wagenpark vergrijst. De veroudering van het wagenpark draagt negatief bij aan reductie van CO2-uitstoot en de gewenste schonere lucht, en naar verwachting zal de verjonging van het wagenpark voorlopig uitblijven. De verlaging van de maximumsnelheid die vanaf vandaag wordt ingevoerd, en vanaf maandag landelijk wordt gehandhaafd, levert weliswaar een bijdrage aan de reductie van CO2 en vervuilende emissie – waaronder stikstofoxiden – maar ook het verminderen van het aantal oude auto’s op de weg draagt daar significant aan bij. Auto’s van vijftien jaar en ouder zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor 35%1 van de totale uitstoot van stikstofoxides door het autoverkeer. Een financiële tegemoetkoming om auto’s uit die leeftijdscategorie vervroegd van de weg te halen (lees: te slopen), biedt dan ook perspectief voor de lange termijn. Driekwart van de Nederlanders met een auto van 15 jaar of ouder is bereid zijn of haar auto te laten slopen tegen een financiële vergoeding; ruim vier op de tien (42%) zijn hiertoe bereid voor 1.000 euro of minder. In een grote consumentencampagne neemt Opel Nederland het voortouw en herintroduceert het de slooppremie.

Nederlands wagenpark vergrijst

Nederland kent ten opzichte van de meeste andere landen in Europa een relatief oud wagenpark. Met een groot aandeel van auto’s uit de bouwjaren 2011 en 20122 is de Nederlandse auto gemiddeld 10,7 jaar oud.3 Daarmee is Nederland een slecht voorbeeld in Europa. Want: hoe ouder, hoe vervuilender. Een oplossing is gelukkig voorhanden: een sloopregeling voor oude auto’s levert direct een belangrijke bijdrage aan schonere wegen. Opel hanteert gedurende de campagneperiode (tot en met 31 maart) een slooppremie van 1.000 euro voor auto’s van 15 jaar en ouder. In combinatie met tot 2.400 euro private lease-korting kan het overstappen van een oude auto naar een nieuwe dus tot 3.400 euro voordeel opleveren. Met als bijkomend voordeel schonere wegen en schonere lucht.

Opel slooppremie voor schonere wegen

Sander Jansen, algemeen directeur Opel Nederland: “We weten allemaal dat CO2-reductie en verbetering van de luchtkwaliteit broodnodig zijn. Als auto-industrie leveren we forse inspanningen, onder meer door verbrandingsmotoren steeds efficiënter en schoner te maken, en door elektrificatie van het wagenpark. Daarnaast zijn we voorstander van structurele lange termijn-oplossingen, in aanvulling op bestaande maatregelen zoals de inperking van de maximumsnelheid. Het verjongen van het Nederlandse wagenpark kan écht het verschil maken, en mede daarom voeren wij nu deze campagne in de hoop dat dit signaal gehoor vindt. Want naast de aangekondigde subsidie voor nieuwe en gebruikte elektrische auto’s, zijn wij ervan overtuigd dat een incentive ‘aan de achterkant’ relevante impact kan maken.”

Nederlandse autobezitter bereidheid om jonger te rijden voor schonere wegen
Eén ding staat vast: we kunnen niet zonder de auto, ook al zijn er ook andere vervoersopties om de CO2-uitstoot terug te dringen. Zo blijkt uit onderzoek4 in opdracht van Opel Nederland dat bijna de helft van de respondenten (49%) niet overweegt om gebruik te maken van het openbaar vervoer in plaats van de auto ten bate van het milieu. Het gebruik van een deelauto of een huurauto is zelfs voor ruim driekwart (76%) geen optie. Andere alternatieven, zoals hybride (56%) en elektrisch rijden (50%) worden door (ruim) de helft overwogen, of liggen al in de planning. Van alle alternatieve maatregelen is het rijden van een jongere auto ook een mogelijkheid waarvan één op de vijf respondenten (19%) aangeeft dit van plan te zijn, in aanvulling op de 21% die dit al in de praktijk heeft gebracht. Bovendien overweegt ruim een derde van de respondenten (38%) om hun auto te vervangen voor een jonger exemplaar.

Maar er moet wel wat tegenover staan om de Nederlander versneld in een jongere auto te krijgen, zo blijkt ook uit het onderzoek. Belangrijkste reden om een jongere auto te rijden of te overwegen is voor bijna de helft dat de auto aan vervanging toe is (48%); voor ruim acht op de tien is dit een factor (geweest) in hun overweging (84%). Een vijfde noemt als belangrijkste reden dat dit financieel aantrekkelijker is (19%). Financiële redenen wegen voor bijna acht op de tien mee bij hun keuze of overweging voor een jongere auto (78%).


[4] Het onderzoek werd door onafhankelijk onderzoeksbureau PanelWizard online uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 1.135 Nederlandse respondenten met een rijbewijs in de leeftijd 18+ in het bezit van een auto, , in de periode februari-maart 2020.

 

Scroll